KONTENERY

Oferujemy wynajem oraz dzierżawę pojemników i kontenerów o pojemności 120 L, 240 L, 1100 L, KP-3, KP-5, KP-7. Jeśli nie będziecie Państwo mogli się zdecydować, która opcja będzie najbardziej korzystna dla Waszych odpadów, doradzimy. Rozwiązujemy problemy już na etapie powstawania odpadów i wspólnie z naszymi klientami ustalamy najbardziej stosowne rozwiązanie w zakresie ich gromadzenia i odbioru. Czas, na jaki pozostawiamy kontener, jest uzależniony od potrzeb Klientów.

decor
KONTAKT 730-373-373

120 L - zmieszane odpady komunalne, bioodpady, papier, tektura, karton, opakowania z metali, opakowania ze szkła, opakowania z tworzyw sztucznych

240 L - zmieszane odpady komunalne, bioodpady, papier, tektura, karton, opakowania z metali, opakowania ze szkła, opakowania z tworzyw sztucznych

1100 L - niesegregowane odpady komunalne, zmieszane odpady opakowaniowe, bioodpady, papier, tektura, karton, opakowania z metali, opakowania ze szkła, opakowania z tworzyw sztucznych

KP-3, czyli 3 m ³ w wersji otwartej jest przeznaczony do gromadzenia odpadów komunalnych, surowców wtórnych, odpadów budowlanych, poprodukcyjnych.

KP-5, czyli 5 m ³ w wersji otwartej jest przeznaczony do gromadzenia odpadów komunalnych, surowców wtórnych, odpadów budowlanych oraz wielkogabarytowych. Idealnie sprawdza się na odpady poremontowe.

KP- 7, czyli 7 m ³ w wersji otwartej lub zamkniętej jest przeznaczony do gromadzenia i wywozu odpadów komunalnych niesegregowanych oraz segregowanych, jak również do gromadzenia odpadów wielkogabarytowych. Idealnie sprawdza się na osiedlach i przy obiektach użyteczności publicznej.