Zajmujemy się odbiorem z zagospodarowaniem odpadów komunalnych, ogólnobudowlanych, wielkogabarytowych, elektroodpadów oraz opon. Oferujemy wynajem oraz dzierżawę pojemników, kontenerów na odpady. Odbieramy odpady komunalne od mieszkańców zamieszkałych gmin ( na podstawie przetargów) oraz z posiadłości niezamieszkałych tj. biur, firm, sklepów, instytucji i innych.
Duża firma, czy mały lokalny biznes to dla nas nie problem- do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie, przygotowując dopasowaną ofertę.
Odpady komunalne które odbieramy:
• Niesegregowane odpady komunalne
• Zmieszane odpady opakowaniowe
• Odpady ulegające biodegradacji
• Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
• Odpady nieulegające biodegradacji (odpady pochodzące z cmentarzy)
• Opakowania z papieru i tektury
• Opakowania ze szkła
• Tworzywa sztuczne
• zużyty sprzęt elektryczny oraz elektroniczny
• opakowania z metali
• odpady wielkogabarytowe
• odpady ogólnobudowlane
• popiół
• materiały izolacyjne ( styropian i wełna)
• odpadowa papa
• szkło -szyby, lustra